ONZE BEWUSTERE KEUZE.


Bij Bever geloven we dat iedereen buiten op z’n best is en dat het belangrijk is om goed voor buiten te zorgen. Daarom hebben we het Our Planet-keurmerk. Zie je het Our Planet-keurmerk in onze webshop bij een product staan of aan een item in de winkel hangen? Dan is deze met een duurzamer oog voor mens en milieu gemaakt. We leggen je graag uit waarom we Our Planet hebben en hoe we tot onze duurzamere productselectie komen.


Our Planet is een eigen keurmerk van Bever. Met dit label willen we je helpen bij het maken van een bewustere keuze. Een product uit deze collectie is beoordeeld op verschillende duurzaamheidskenmerken. We onderscheiden deze op drie verschillende categorieën:

 • Milieu
 • Maatschappelijk
 • Dierenwelzijn

Producten met ons keurmerk voldoen aan minstens drie milieucriteria. Hierbij kun je denken aan het gebruik van gerecyclede en duurzamere materialen, minder waterverbruik en lagere uitstoot tijdens het productieproces. 


Waarom  -  Criteria  -  Milieu  -  Maatschappelijk  -  Dierenwelzijn  -  FAQ


Waarom Our Planet?

Het overgrote deel van onze ecologische voetafdruk komt van de producten die we verkopen. We weten dat wij, als winkelketen, de verantwoordelijkheid moeten nemen voor onze bijdrage aan een wereldwijd probleem van overproductie en afvalbergen vol weggegooide producten. En dus moeten we hard werken aan een oplossing hiervan. Met Our Planet helpen we je bij het maken van een duurzamere keuze door je te informeren over de impact van een product op onze planeet. Ook willen we onze merken stimuleren om openheid te geven over de ecologische voetafdruk van hun producten.

 

Met Our Planet zie je in een oogopslag of jouw aankoop een kleinere impact heeft op buiten. We zetten voor je op een rijtje wat de materiaalsamenstelling van een product is en/of welke externe certificaties het heeft. Hiervoor gebruiken we criteria die we zorgvuldig hebben opgesteld.

 

De criteria die we hanteren zijn gebaseerd op de informatie van externe certificaties en labels. Welke labels dit zijn, kun je vinden op onze labelpagina. In de veelgestelde vragen onderaan deze pagina leggen we uit hoe we dit in z'n werk gaat. 


Welke criteria gebruiken we?

Een product moet minstens aan drie milieucriteria voldoen om het Our Planet-keurmerk te ontvangen. Deze criteria verdelen we onder in onderstaande vier aspecten:  

 • Materiaal
 • Circulariteit
 • Klimaat
 • Bescherming van land, water en biodiversiteit

Deze aspecten vormen de rode draad van het Our Planet-keurmerk. Daarom moet een product aan minstens drie eisen binnen het milieudomein voldoen. Daarnaast brengt Our Planet de maatschappelijke impact en het dierenwelzijn van een product in kaart. Wij geloven dat het zorgen voor mens en dier net zo belangrijk is als het zorgen voor een betere planeet. 


Shop Our Planet-collectie

1. Milieucriteria

Deze worden gebruikt om te beoordelen hoe milieuvriendelijk een product, proces of dienst is. De criteria zijn gericht op het minimaliseren van de impact op het milieu en vormen de basis van het Our Planet-keurmerk. We kijken onder andere of een product is gemaakt van duurzamere materialen, wat de circulariteit is en welke acties worden ondernomen om de impact op het klimaat te verkleinen. Voldoet een product aan drie van onze normen dan krijgt het van ons het Our Planet-keurmerk. De vier aspecten van milieucriteria

Een duurzamere keuze kan op verschillende manieren impact hebben op het milieu. Binnen Bever hebben we voor Our Planet een onderscheid gemaakt tussen vier onderwerpen. Zo bieden we je meer inzicht op welke manier jouw aankoop een verkleinde impact heeft op onze planeet. 

1. Duurzamere materialen

 • Gerecyclede materialen zijn materialen die al in omloop zijn. Het gebruik van bestaande materialen zorgt ervoor dat er minder nieuwe materialen geproduceerd hoeven te worden. Zo wordt er minder druk gelegd op natuurlijke hulpbronnen, land en verdere vervuiling tegengegaan.
 • Biologische / organische materialen moeten voldoen aan strikte criteria. Zo mogen er bijvoorbeeld geen pesticiden en andere chemicaliën worden gebruikt bij het produceren van de materialen.
 • Alternatieve materialen zijn materialen die worden gewonnen uit snel hernieuwbare grondstoffen in plaats van uit standaardvezels. Voorbeelden hiervan zijn viscose uit hout, kurk of bamboe.

2. Circulariteit

 • Circulair ontworpen producten gaan meerdere levenscycli mee. Dit zorgt ervoor dat er minder grondstoffen gebruikt hoeven te worden. Daarnaast is de ecologische impact van deze producten kleiner omdat ze minder snel worden weggegooid.
 • Het aanbieden van een levenslange garantie zorgt ervoor dat producten worden gemaakt om langer mee te gaan. Op deze manier wordt de behoefte aan nieuwe grondstoffen én de impact op het milieu verminderd. 
 • Tweedehands producten hebben minimale middelen nodig voor een reparatie of wasbeurt voordat ze weer lang mee kunnen. Door zo’n opknapbeurt is er minder behoefte aan nieuwe grondstoffen en wordt er minder druk gelegd op het milieu. Een tweede leven geven aan spullen betekent namelijk dat we geen nieuwe hoeven te kopen en zo het milieu een handje helpen.
 • Ook een grotere repareerbaarheid zorgt ervoor dat een product langer meegaat. Hoe langer het wordt gebruikt, hoe kleiner de ecologische voetafdruk.

3. Klimaat

Het meten van de CO2-uitstoot, het stellen van reductiedoelen en de aanpak om de koolstofintensiteit van een product te verminderen, is van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan. 

4. De bescherming van land, water en biodiversiteit

 • Bij goed chemisch beheer worden geen gevaarlijke chemicaliën en/of ‘blijvende chemicals’ gebruikt, zoals PFC’s en PFAS, die de planeet vervuilen en mensen schade toebrengen.
 • Voor de bescherming van het land, de bodem en de biodiversiteit mag er geen onnatuurlijke aantasting optreden bij de vervaardiging van producten.
 • Door minder water te verbruiken worden lokale waterbronnen beschermd tegen schadelijke uitputting.
 • Afvalbeheer richt zich op een verantwoorde afvalverwerking door middel van preventie, recycling en gepaste verwijderingsmethodes.
 • Vermindering van lozingen in waterbronnen richt zich op het terugbrengen van vervuilende stoffen, bijvoorbeeld microvezels, die in het water terechtkomen.


2. Maatschappelijke criteria

Reiken net zover als de verantwoordelijkheid voor een beter milieu. Daarom is het belangrijk dat producten geproduceerd worden onder goede werkomstandigheden en dat medewerkers kunnen rekenen op een eerlijke beloning.  3. Dierenwelzijn

We gebruiken de 'vijf vrijheden' als uitgangspunt voor dierenwelzijn. Dit is een wereldwijd erkende norm voor zowel het mentale als fysieke welzijn van dieren. De vijf vrijheden zijn: de vrijheid van honger en dorst, vrijheid van ongemak, vrijheid van pijn, verwonding en ziekte, vrijheid om normaal en natuurlijk gedrag te vertonen, en vrijheid van angst en stress. Buiten heeft je nodig

Bij Bever doen we ons best om het elke dag een beetje beter te doen. Dit doen we door te kiezen voor duurzamere merken en materialen, maar ook door onze bedrijfsvoering continu te verduurzamen. In onze winkels, webwinkel en op ons hoofdkantoor. Veelgestelde vragen


Wij willen het voor onze klanten gemakkelijker maken om producten met een ecologische en maatschappelijke focus in kaart te brengen. Daarom gebruiken wij het Our Planet-keurmerk om producten uit te lichten die voldoen aan criteria voor ten minste drie van de milieudomeinen die wij gebruiken. Denk hierbij aan de bescherming van land, water en de biodiversiteit, de vermindering van de uitstoot of een beter beheer van chemische stoffen.

Wij hebben de criteria van Our Planet onafhankelijk ontwikkeld en passen deze op dezelfde manier toe op alle producten en alle merken. De winst die wij of de merken met een product maken, is niet van invloed op de beslissing of een product het Our Planet-keurmerk wel of niet krijgt.

 

Duurzamer geproduceerde producten hebben vaak een hoger prijskaartje omdat de productieprocessen en de benodigde materialen veelal duurder zijn. Maar commercieel gewin heeft nooit een invloed op het opstellen van de Our Planet-criteria, op hun drempelwaarden of op de toekenning van het label aan een product.

 

Elk product, zelfs als het gerecycled of tweedehands is, heeft op een bepaald moment hulpbronnen uitgeput, energie, water, land en chemische stoffen gebruikt om te worden gemaakt, gewassen, gerepareerd of gerecycled. Wij kunnen niet garanderen dat een Our Planet-product geen negatieve invloed heeft op een of meer van de door ons geïdentificeerde milieu- of maatschappelijke domeinen. Het Our Planet-keurmerk geeft wel aan dat het product over duurzaamheidskenmerken beschikt die voldoen aan criteria voor minimaal drie milieudomeinen.

 

Maar omdat wij vertrouwen op externe accreditaties, certificaten en audits, kunnen wij alleen informatie delen over de aspecten waarvoor een product gecertificeerd is door de accreditaties die wij erkennen. Wij hebben geen gegevens over de aspecten die de certificaten of accreditaties niet bestrijken.

 

Neem als voorbeeld een product met een certificaat dat eisen stelt met betrekking tot het klimaatbeleid en het chemisch beheer. Het certificaat vertelt ons dat het product of merk een klimaatbeleid heeft dat gericht is op het verminderen van de energiebehoefte en de emissies, en dat in het materiaal en de fabricage van dat product geen schadelijke chemische stoffen gebruikt zijn (volgens de lijst van chemische stoffen die het certificaat verbiedt). Maar wij weten niet en kunnen niet garanderen dat het effect van het product op bijvoorbeeld de biodiversiteit of het waterverbruik positief of zelfs netto neutraal is.

 

 

 

 

Wij geloven dat verduurzamen een continu proces is. Geen enkel product is perfect of 100 % duurzaam, maar dat is geen reden om niet naar voortdurende verbetering te streven en stil te staan bij de vooruitgang die is geboekt.

 

Wij willen merken die investeren in het maken van producten die steeds meer rekening houden met de planeet, de mensen en de dieren, aanmoedigen en belonen. Door ze op onze website en in onze winkels uit te lichten, erkennen wij hun voortdurende inspanningen.

Wij willen onze consumenten ook helpen om bij hun aankoop rekening te houden met de ecologische en sociale gevolgen van een product. Daarom geven wij je beknopte en gemakkelijk te vinden informatie over de ecologische en maatschappelijke voetafdruk.

 

We kunnen geen positieve of zelfs een netto nul-impact garanderen in elk afzonderlijk milieu- of sociaal domein dat we hebben geïdentificeerd. Maar we vinden het belangrijk om je een eerlijke indicatie te geven van de impact van een product. Dit doen door het delen van informatie over bijvoorbeeld materiaalsamenstelling of externe certificeringen.

 

Uiteindelijk geloven wij dat een wereld waarin producten met een verkleinde impact op bepaalde aspecten van het milieu onder de aandacht worden gebracht, beter is dan een wereld waarin die informatie niet wordt gedeeld. Want in dat laatste geval worden alle producten gelijkgesteld. Met of zonder impact.

Het Our Planet-keurmerk wil geen vergelijkingen maken. Het verstrekt informatie over de milieu- en maatschappelijke gevolgen van een product en helpt onze klanten deze bij hun aankoop in kaart te brengen. 

 

Het vertelt je dat een product met het Our Planet-keurmerk aan criteria voor minstens drie van onze milieudomeinen voldoet met zijn materiaalsamenstelling en/of de externe certificaten die het heeft ontvangen.

 

Het Our Planet-keurmerk identificeert producten in ons assortiment, dat ons referentiekader is. Wij kunnen alleen de producten beoordelen die wij verkopen en waarvoor wij informatie opvragen bij de merken die ze maken.

 

Aangezien wij op externe accreditaties vertrouwen om de impact op onze planeet te verifiëren, is het mogelijk dat een product met een even goede of zelfs betere milieu-impact het Our Planet-keurmerk niet ontvangt, omdat de producent/het merk het niet voor een van onze accreditaties heeft laten valideren. In dat geval kunnen wij het 'Our Planet'-keurmerk niet toekennen, ondanks de kleinere impact van het product.

Het is geen officieel erkend keurmerk. Het is een merknaam van Bever, bedoeld om producten onder de aandacht te brengen die voldoen aan onze lijst van criteria.

 

Wij voeren zelf geen officiële check uit op de gebruikte materialen of tijdens het productieproces van een product. Our Planet is gebaseerd op externe accreditaties, waarvoor een externe organisatie de certificaathouders controleert en auditeert en zich ervan verzekert dat zij hun normen aangaande materialen en/of productieprocessen naleven.

 

Om ervoor te zorgen dat de informatie die wij van de merken ontvangen over de certificeringen of de materiaalsamenstelling van een product klopt, voeren wij regelmatig steekproeven uit. 

Bij Bever beschikken we niet over de deskundigheid om de ecologische of maatschappelijke impact van een product en het productieproces te controleren en evalueren. Daarnaast is er een enorme capaciteit nodig om de vele producten en fabrieken over de hele wereld te controleren. 

 

Daarom vertrouwen wij op de organisaties die de accreditaties of de certificeringen beheren en de merken en fabrieken controleren. De accrediterende organisatie is verantwoordelijk voor het naleven van de gestelde normen door de certificaathouders.

 

Wij controleren regelmatig bij de merken of de certificeringen waarover zij beschikken up-to-date zijn.

Wij hebben internationaal erkende accreditatieprogramma's geselecteerd waarin de certificerende instantie checks uitvoert om te verzekeren dat aan de eisen wordt voldaan. De accreditaties hebben vaak betrekking op dezelfde milieu- of maatschappelijke domeinen, maar met verschillende niveaus van ambities, doelstellingen en eisen. 

 

Wij hebben echter alleen accreditaties geselecteerd waarvan de eisen hoog genoeg zijn om een verschil te maken voor het milieu of het welzijn van de werknemers. Dit hebben we vergeleken met producten die deze doelstellingen niet nastreven. Wij hebben bijvoorbeeld geen accreditaties opgenomen waarvoor een producent alleen zijn koolstofvoetafdruk hoeft te meten, maar wel accreditaties waarvoor de producenten reductiedoelstellingen moeten vaststellen, reductieplannen moeten opstellen en de voortgang van het bereiken van hun doelstellingen moeten monitoren.

Toen we Our Planet in 2021 lanceerden, wisten we dat het een constant proces zou zijn, omdat we willen blijven streven naar steeds duurzamere producten. Naarmate de industrienormen veranderen, nieuwe technologieën en methoden, nieuwe vezels en materialen worden ontwikkeld, moeten wij steeds hogere eisen stellen om naar duurzamere producten te blijven streven.

 

Met onze nieuwe versie, die in 2023 is gelanceerd, geven we meer transparantie over de impact van een product op de verschillende milieudomeinen, het maatschappelijke welzijn van de werknemers of het dierenwelzijn en leggen we de lat voor het verkrijgen van het Our Planet-keurmerk hoger.


Cookies voor jouw ervaring

Bever.nl maakt gebruik van marketing, analytische en functionele cookies en vergelijkbare technologieën. Ook derden en sociale netwerken kunnen cookies plaatsen via onze website. Als je op “accepteren” klikt, ga je hiermee akkoord. Je kan voorkeuren ook wijzigen en wij slaan jouw keuze twee jaar op. Direct je keuze wijzigen? Dat kan via de cookie policy button onderaan alle pagina's.